Tour de SUHANJ! jótékonysági tekerés 15 új teremkerékpárért

Vissza a hírekre
Értelmi sérült kisdiákok edzenek a spinning gépen vidáman.

Tour de SUHANJ! jótékonysági tekerés 15 új teremkerékpárért

Bevezető
TOUR DE SUHANJ! A cél 15 spinner beszerzése fogyatékkal élők sportolásához 
Július 7. és 29. között, a Tour de France ideje alatt szervezzük meg a Tour de SUHANJ! nevű jótékonysági akciónkat az Eurosport tévécsatornával karöltve.

Közös célunk 3 millió forint összegyűjtése, amiből korszerűbb eszközöket tudunk beszerezni a SUHANJ! Fitness jelenlegi, igencsak megviselt spinner gépparkja helyére. Ezáltal jelentősen emelhetnénk az ország első akadálymentes és integratív edzőtermébe járó fogyatékkal élő és ép vendégek mindennapi sportélményeit. Ennek a célnak az érdekében közös tekerésre hívjuk a kerékpározás és a spinningelés szerelmeseit, valamint az esélyegyenlőség bajnokait. Vállalati csapatokat, kerékpáros egyesületeket, és önállóan segíteni vágyó magánszemélyeket is nagy szeretettel várunk.

 

ÖRÖM A KÖBÖN! Élvezd fizikálisan és virtuálisan, és közben töltődj fel érzelmileg is!  

 1. TEKERJ A TOUR DE FRANCE SZAKASZAI ALATT A SUHANJ! FITNESS SPINNER-GÉPEIN!
 2. ÉLVEZD KÖZÖSSÉGBEN AZ EUROSPORT ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEIT A VERSENYRŐL!
 3. MINDEN EGYES ÓRÁVAL FOGYATÉKKAL ÉLŐ TÁRSAINK SPORTOLÁSÁT SEGÍTHETED!
 • A francia kerékpáros körverseny mind a 21 szakaszát élő egyenesben közvetítjük kivetítőn keresztül a SUHANJ! Fitness spinning termében.
 • A kihívásba hozott görgőn, saját kerékpárral is be lehet csatlakozni, illetve az edzőteremben található kranking gépeket használva is.
 • A segíteni vágyó sportbarátok óránként 3000 forintért foglalhatnak maguknak spinnert vagy krankinget. Egy napi teljes tekerés díja 10.000 forint. De természetesen a helyszíni megjelenés nélkül, pusztán segítő szándékkal is bárki küldhet adományokat a nemes célra a http://suhangyalok.hu/suhangyal/215/tour-de-suhanj! oldalon keresztül.
 • A gyűjtés eredményeiről, az összefogás alakulásáról az Eurosport magyar kommentátorai is beszámolnak a közvetítéseik során. 
 • Az összegyűjtött adományok lehetővé teszik, hogy a SUHANJ! Fitness lecserélhesse a 15, erősen megkopott spinner-gépét, amik – integratív edzőterem lévén – látássérült és mentálisan sérült vendégek örömét is szolgálják.


CSATALAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

 • Spinner gépet befoglalni a +36 30 211 7278-as telefonszámon lehet.
 • A jótékonysági hozzájárulás a helyszínen készpénzben is befizethető, de a http://suhangyalok.hu/suhangyal/215/tour-de-suhanj! oldalon is segíthet bárki (online bankkártyás és banki átutalásos tranzakciókkal).
 • Az akcióra létrehozunk egy facebook eseményt is, ahol az érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk, hasznos és érdekes információkkal látjuk el:

  https://www.facebook.com/events/258147168285502

VÁLLALATI SPORTKÖZÖSSÉGEK - CSAPATOKNAK

 • A Tour de SUHANJ! kiváló alkalmat jelent, hogy a munkatársaitok az adományaikkal (és tekerésükkel) maguk is kiálljanak az esélyegyenlőség ügye mellett. Ráadásul mindezt egy jó élményhez kapcsolódóan, a mozgás örömével tehetik meg. 
 • Örömmel fogadjuk akár nagyobb számú dolgozói csoportok egyidejű jelentkezését. Kiemelt segítséget jelentene az akciónkban akár egy-egy teljes Tour de SUHANJ! szakasz örökbefogadása, egy 200 ezer forint értékű vállalati támogatással, azaz egy spinner árának a felajánlásával. Ebben az esetben, kérünk, keresd közvetlenül Gusztos Péter kollégánkat a gusztos.peter@suhanj.hu címen vagy a 0620 266 5522 telefonszámon!

 

 

Adatvédelmi irányelvek:

A Tour de SUHANJ! jótékonysági akció során az úgynevezett regisztrációs adatlap kitöltése egyben önkéntes adatközlés is. 

A regisztráció során olyan adatok megadását kérjük, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatnak minősülnek. Az adatkezelő a honlapon a felhasználó által megadott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a SUHANJ! Alapítvány adataimat tárolja adatbázisában, valamint elismerem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A regisztráció során a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai következő célú felhasználásához:

* hírlevél és blogértesítő küldése a megadott email címre

* saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése

* értékesítési célú üzenetek, kampányok bonyolítása

* évente több alakalommal más, a regisztrált látogatót esetlegesen érdeklő, számára hasznos termékek, vagy szolgáltatások népszerűsítése.

Elfogadom, hogy az eseményekről készült film- és képanyagokon, az események internetes vagy televíziós közvetítésében, valamint azok reklámcélú felhasználásában (pl. óriásplakát, szórólap, stb.) szerepelhetek és ezért ellenszolgáltatást nem kérek.

Visszavonásig hozzájárulok, hogy a SUHANJ! Alapítvány részemre levélben, e-mailben, faxon, sms-ben információs és egyéb anyagokat küldjön (olyan eseményekkel kapcsolatban, melyekre neveztem, bizonyos anyagokat, mint műsorfüzet, eredményfüzet, oklevél, vagy az adott eseménnyel kapcsolatos nélkülözhetetlen információ, mindenképpen elküldjön számomra.

Adatkezelő adatai: 

SUHANJ! ALAPÍTVÁNY (székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25. ; Postacíme: 1136 Budapest Tátra utca 6. E-mail: suhanj@suhanj.hu, honlap: www.suhanj.hu, Kapcsolattartó neve: Salamon Alexandra

Az adatkezelés céljai: 

    •    TOUR de SUHANJ! elnevezésű adománygyűjtő program koordinációja, 

    •    promociók és jótékonysági akciók közlése közvetlen megkeresés módszerével: levelek küldése e-mailen keresztül az alapítvánnyal kapcsolatos témakörökben.

Az adatkezelés jogalapja: 

A Te önkéntes hozzájárulásod, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv.- 5.§ (1) a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény – továbbiakaban Grt.-  6.§ -ában foglaltak szerint.

A kezelt adatok köre: 

Név, email cím, adomány összege, utalás esetén az utalás megtörténtére vonatkozó válasz, hírlevélre regisztrálásra vonatkozó nyilatkozat, az adományozás rögzítésére vonatkozó nyilatkozat, aláírás.

Adatfeldolgozó igénybevétele: 

Az adatszolgáltatás helyéül és eszközül szolgáló honlap és beléptetőrendszer működtetésében és ily módon az általad megadott adatok tárolásában és feldolgozásában/tárolásában partnerünk az Inter.hu Kft. 

Az adatkezelés időtartama: 

Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulásodon alapuló adatkezelést az adatszolgáltatást követően azonnal megkezdjük és azokat a jogos érdek, vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírások szerint 5 évig tároljuk.  A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintva, amely azonnal érvénybe lép.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Tájékoztatunk, hogy a fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek. Ezen személyes adatokhoz kizárólag azon munkatársaink férhetnek hozzá, akik hozzáférése elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés szempontjából.

Tájékoztatunk továbbá, hogy az Info Tv. 6.§ (5) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy személyes adataid felvételére a Te önkéntes hozzájárulásoddal került sor, Alapítványunk, mint adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) Alapítványunk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

további külön hozzájárulásod nélkül, valamint a hozzájárulásod visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatunk, hogy a megadott személyes adataidat– előzetes hozzájárulásod nélkül- nem hozzuk nyilvánosságra, illetve az Info Tv. 6.§ (5) bekezdésében írt kivétellel harmadik személyeknek nem adjuk tovább.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük, valamint minden szükséges technikai illetve egyéb intézkedést megteszünk adataidnak védelme érdekében, illetve betartjuk az Info Tv. és a Grt. előírásait. Felhívjuk a figyelmed, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Te felelsz. Kérjük, csak a saját személyes adataid add meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra csak az érintett meghatalmazásával vagy jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltatsz, vagy másvalaki személyes adatait adod meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek ellened.

Jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid:

Alapítványunktól postai úton (1136 Budapest, Tátra utca 6.), vagy elektronikus levélben (suhanj@suhanj.hu) bármikor

    •    tájékoztatást kérhetsz a személyes adataid kezeléséről, illetve

    •    kérheted személyes adataid helyesbítését, valamint

    •    törlését vagy zárolását.

A tájékoztatás ingyenes, ha azonban ugyanazon évben azonos adatkörre vonatkozóan küldesz nekünk tájékoztatási kérelmet, akkor költségtérítést kérhetünk.

Kérelmedre a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban válaszolunk.

Tájékoztatunk továbbá, hogy a reklámcélú közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozatod bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatod névvel és lakcímmel ellátott és Alapítványunk fenti postai címére, vagy e-mail címére megküldött nyilatkozattal. Ebben az esetben személyes adataidat haladéktalanul töröljük és részedre reklámot többet nem küldünk.

Adataid kezelésével kapcsolatban adatkezelőnél tiltakozással élhetsz. Amennyiben a tiltakozás nem vezet eredményre, a döntés közlésétől, illetve a válaszadási határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed, vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmed, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( www.naih.hu, postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Tel.:+36 (1) 391-1400, Fax: .:+36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz.

Amennyiben az adatkezelési tájékoztató tartalma nem egyértelmű, hozzájárulásod megadása előtt a fenti elérhetőségeken kérhetsz további tájékoztatást.

Budapest, 2018. július 6.

2018. 07. 09., h - 11:13

Information

text_1
Bejelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím
Telefonszám
Telefonszám: +36 30 211 7278
Név
SUHANJ! Alapítvány (alapítva 2010-ben)
E-mail cím
Adószám
Adószám: 18139493-2-41